Projekt dostępna kultura

Początek: 2018-04-28 Koniec: 2019-04-01
Projekt „Dostępna kultura” ma na celu zwiększenie dostępności i aktywności osób z niepełnosprawnością w życiu kulturalnym poprzez udział w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych.

Organizujemy wyjścia dla osób niepełnosprawnych do Teatrów, Filharmonii, Opery i Muzeów. Również chcemy dążyć by ośrodki kultury zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przeglądasz Archiwum