Akademia Wolontariatu III - Jak w rodzinie

Początek: 2018-04-05 Koniec: 2018-12-31
Celem projektu jest aktywizacja seniorów poprzez wolontariat oraz różne aktywne formy spędzania czasu wolnego.

W ramach projektu odbędą się dwie edycje bezpłatnych warsztatów artystycznych: wokalnych, fotograficznych, dziennikarskich, muzykoprofilaktycznych, żonglerskich, tanecznych, ekologicznych w Łodzi i Ozorkowie. Odbędą się również spotkania i szkolenia przygotowujące seniorów do planowania i realizowania własnych projektów wolontarystycznych (indywidualne ścieżki rozwoju) oraz liczne akcje i happeningi społeczne. Warsztaty będą odbywały się w terminach: maj – lipiec 2018 (I edycja) oraz wrzesień – listopad (II edycja).

Do udziału w projekcie zapraszamy:

seniorów (osoby 60+) chcących podzielić się swoim czasem, talentami i wiedzą lub zdobyć nowe umiejętności i poszerzyć swoje zainteresowania;

młodzież (osoby w wieku 13-30 lat) zainteresowaną udziałem w projekcie i wspieraniem działań seniorów (integracja międzypokoleniowa);

wolontariuszy, którzy będą urozmaicać program Akademii o własne pomysły oraz pomagać w organizacji warsztatów.
Przeglądasz Archiwum