Prowadzenie Social Media organizacji sportowej

Początek: 2018-03-26 Koniec: 2018-12-31
Prowadzenie profili społecznościowych organizacji sportowej:

- Facebook (ponad 1200 użytkowników)
- Instagram (ponad 200 użytkowników)

Prowadzenie profilu Facebook imprezy sportowej:

- Bieg po moczkę i makówki (400 użytkowników)