DZIAŁAJ LOKALNIE realizowany na terenie powiatu kluczborskiego i Gminy Olesno - z wyłączeniem miasta Kluczbork-

Początek: 2018-03-13 Koniec: 2019-03-31
Misją programu „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. W realizacji tych zadań służy organizowanie konkursów grantowych, w których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z powiatu kluczborskiego i Gminy Olesno (z wyłączeniem miasta Kluczbork) mogą pozyskać grant w wysokości do 6000 zł na projekt, którego celem jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych działań o charakterze dobra wspólnego.

Program „Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie.