Copywriter. Pisanie artykułów na stronę fundacji.

Początek: 2018-05-26 Koniec: 2018-12-31
Pomóż nam dotrzeć do jak największej liczby osób interesujących się ekologią, sportem i dążeniem do równowagi psychofizycznej.
Poszukujemy copywriterów którzy prostym i zrozumiałym artykułem trafią do wyobraźni każdego w zadanym temacie.
Brak zadań