Fundusz Podwójne Wyzwanie

Początek: 2018-03-05 Koniec: 2018-12-30
Fundusz Double Challenge Fund jest funduszem typu venture philanthropy, który powstał przy Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Misją funduszu jest ratowanie i wspieranie ważnych inicjatyw społecznych w dążeniu do samodzielności i trwałości.  
Odbiorcy: Uczestnikami programu wsparcia są aktywne, lokalne organizacje społeczne, które zmierzają w kierunku usamodzielnienia.
Rodzaje wsparcia: wsparcie niefinansowe (doradztwo/mentoring i szkolenia) oraz wsparcie finansowe (zwrotne i bezzwrotne).
Przeglądasz zakończone zadania
LP NAZWA ZADANIA
Projekt logotypu Funduszu Podwójne Wyzwanie