Selfie z Asnykiem

Początek: 2018-07-02 Koniec: 2018-10-20
Projekt Selfie z Asnykiem to autorski cykl warsztatów mający na celu przybliżyć sylwetkę i dorobek artystyczny Adama Asnyka (rodowitego Wielkopolanina) wśród młodzieży mieszkającej na terenie Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego. W ramach zajęć adresowanych do odbiorców w wieku 13-20 lat, zaplanowane zostały dwie aktywności.
Do projektu zaproszonych zostanie 20 osób, które przechodząc przez rożne działania, zostaną przygotowane do swoistego koncertu, będącego autorską interpretacją dzieł Adama Asnyka w innowacyjnej formie.
Warsztaty zaproponowane odbiorcom koncentrują się na wkilku dziedzinach sztuki. Literatura, śpiew, plastyka - te działania pozwolą na poszerzenie umiejętności przy zachowaniu jednego wspólnego mianownika, jakim będzie twórczość Adama Asnyka.
Tytułowe selfie to swoista gra słowna, adresowana do młodzieży, zawierająca kodowaną informację. Slang młodzieżowy bowiem w najlepszy sposób trafia do odbiorców.
zadania jakie będą podejmowane podczas zajęć to warsztaty z literatury, warsztaty z muzyką hiphopu i warsztaty z piosenki aktorskiej oraz warsztat plastyczny.
Przeglądasz zakończone zadania
LP NAZWA ZADANIA
przygotowanie grafiki - plakat zaproszenie