Kultura Bez Wyjątku

Początek: 2018-01-18 Koniec: 2018-12-15
Cykl szkoleń oraz wizyt studyjnych z zakresu projektowania oferty kulturalnej. Punktem wyjścia dla każdego szkolenia będzie konkretna grupa odbiorców (np. osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, różne grupy wiekowe).

Obecnie jesteśmy na etapie tworzenia oferty: ustalania tematów, programów, terminów.
Przeglądasz zakończone zadania
LP NAZWA ZADANIA
Burza mózgów: działania z seniorami