Senior Potrafi

Początek: 2018-01-15 Koniec: 2018-12-31
W ramach projektu planujemy szereg działań adresowanych do seniorów mieszkających w Łodzi.
To miasto w którym jedna czwarta mieszkańców zalicza się do grupy seniorów, w większości z bardzo skromnymi dochodami ograniczającymi własną aktywność.
W październiku i listopadzie zorganizowaliśmy zajęcia pilotażowe dla tej grupy i przekonaliśmy się jak duże jest zapotrzebowanie na różnego rodzaju zajęcia zwiększające samodzielność seniorów i stworzenie im wsparcia w rozwiązywaniu różnych problemów i realizacji własnych pomysłów.
Pracujemy aktualnie nad stworzeniem kompleksowej oferty obejmującej zajęcia rozwoju osobistego, zajęcia: komputer na co dzień, wspólne gotowanie i zdrowe odżywianie, zajęcia artystyczne i przestrzeń do realizacji przez seniorów własnych pomysłów przy naszym wsparciu.
Dużym zainteresowaniem seniorów cieszyły się zajęcia "komputer na co dzień". Prowadzili je członkowie Akademii Mądrego Życia a ich celem było przybliżenie uczestnikom programów użytkowych z których młodzi ludzie korzystają na co dzień. Bazując na bardzo dużym zainteresowaniu tym tematem chcemy stworzyć cykle 8 - tygodniowych warsztatów podczas których seniorzy przy wsparciu wolontariuszy będą mogli opanować sprawne korzystanie z takich narzędzi jak poczta e-mail, media społecznościowe, obróbka zdjęć, bezpieczne korzystanie z Internetu itp.
Przyda nam się pomoc zarówno w przygotowaniu programu takich warsztatów jak i wsparcie dla osób które będą chciały dokładniej poznać jakiś temat .
Przyda się także pomoc w opracowaniu materiałów promocyjnych i relacji z całego projektu.
Przeglądasz Archiwum