Tłumaczenie filmów Youtube z języka polskiego na angielski

Początek: 2018-01-06 Koniec: 2019-01-06
Fundacja PRZEMOCNIe zajmuje się nagrywaniem undergroundowych filmów o tematyce związanej z wychodzeniem z przemocowych relacji (toksycznych) oraz z Zespołem Aspergera. Chcemy dotrzeć do zagranicznych odbiorców, wiąże się to jednak z tłumaczeniem ogromnej ilości dialogów. Nasze filmy są przeważnie 20-30 minutowe.
Każdy przetłumaczony film wiele dla nas znaczy.
Przeglądasz zakończone zadania
LP NAZWA ZADANIA
Tłumaczenie na język angielski filmu Youtube