Grupa portali

Początek: 2017-11-01 Koniec: 2018-12-31
Projekt multimedialny związany z tematyką kolejową, chociaż nie tylko. Warsztaty zarówno dziennikarskie jak i fotograficzne.
Elementy grupy portali: Kolejowe-wieści24.pl, SkowronTV , Funpage Linia E59.
Przeglądasz zakończone zadania