Aktywni, potrzebni, kompetentni 30plus

Początek: 2017-10-24 Koniec: 2018-06-30
Projekt, w którym pomagamy znaleźć zatrudnienie niepełnosprawnym i bezrobotnym mieszkańcom małopolski w wieku 30+. Realizując ideę mądrej pomocy, tworzymy przestrzeń do rozwoju i inwestycji w siebie, pokonywania własnych barier oraz wspieramy w powrocie na rynek pracy.

Nasi podopieczni to Osoby, które decydują się na wyjątkową i odważną przygodę zmiany swojego życia na lepsze i walki o przeciwdziałanie mentalnym barierom dotyczącym rynku pracy dla osób niepełnosprawnych (często zawartym w nich samych).

My staramy się ich w tej przygodzie wspierać i inspirować, motywować, dostarczać specjalistycznego wsparcia, a także po prostu wysłuchać i być z nimi w tych momentach, kiedy tego potrzebują.

Uczestnik projektu Aktywni 30+, może skorzystać z wielu form wsparcia zapewnionych w ramach naszych działań: indywidualnego doradztwa zawodowego i pośrednictwo pracy, grupowego doradztwa zawodowego, spotkań z psychologiem, wsparcia trenera zatrudnienia wspieranego, a także wsparcia nieocenionych wolontariuszy.

Szczegółowe informacje o naszych działaniach można znaleźć na stronie https://rynekpracy.wiosna.org.pl/aktywni/Przeglądasz Archiwum