Innowacyjny projekt

Początek: 2017-09-07 Koniec: 2018-01-31
Od sierpnia br. Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” wystartowało z nowym, innowacyjnym projektem pn. „Kompetencyjny model wolontariatu. Wolontariat pierwszym krokiem na rynek pracy”.

Przez okres 5-ciu miesięcy 6 osób niepełnosprawnych z uszkodzeniami i chorobami narządu wzroku i słuchu będzie odbywało w dwóch placówkach wolontariat, podczas którego rozwiną umiejętności i kompetencje w wybranym obszarze. W trakcie projektu wolontariusze będą mieli zapewnione wsparcie merytoryczne specjalisty oraz tutora ds. wolontariatu, którzy będą wspomagać ich „indywidualną ścieżkę rozwoju”. Ponadto, zorganizowane zostaną szkolenia dla przyszłych wolontariuszy oraz koordynatorów wolontariatu z zakresu efektywnej współpracy i zarządzania wolontariuszami – osobami z niepełnosprawnością.

Podsumowaniem projektu będzie publikacja – poradnik zawierający instrukcję współpracy z wolontariuszem niepełnosprawnym, katalog umiejętności pożądanych na rynku pracy, wskazówki wdrażania i oceny tych umiejętności poprzez wolontariat, narzędzia planowania ścieżki kariery zawodowej w oparciu o kompetencje zdobyte w wolontariacie, metody współpracy z pracodawcami, wymogi dotyczące przygotowania odpowiednich warunków pracy, wzory ankiet i innych dokumentów niezbędnych użytkownikom do zastosowania modelu.

Kogo poszukujemy do projektu:

- wolontariuszy (osoby niepełnosprawne z uszkodzeniami wzroku i słuchu), którzy przez 5 miesięcy będą testowali nowe rozwiązania, realizując świadczenia wolontarystyczne na rzecz wybranej placówki;
- placówek, które zobowiążą się do przygotowania stanowiska pracy dla wolontariuszy oraz podejmą z nimi współpracę na okres 5-ciu miesięcy, zgodnie z założeniami projektu;
- pracodawców i przedstawicieli instytucji rynku pracy, którzy wezmą udział w badaniu on-line
- członków grupy roboczej, którzy nieodpłatnie będą spotykać się raz w miesiącu i konsultować proces tworzenia poradnika.
 
Rekrutacja trwa do 30.09.2017 r.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Szczegóły:
http://www.centerko.org/2017/innowacyjny-projekt-zaproszenie-do-wspolpracy/
Przeglądasz Archiwum