Wywiady z dyrygentami i chórzystami w portalu Chórtownia

Początek: 2017-08-24 Koniec: 2017-09-30
Już od dawna chcemy zrobić serię wywiadów z ludźmi, którzy śpiewają w chórach, albo je prowadzą jako dyrygenci lub prezesi. Często są to pasjonaci, fantastyczni ludzie, którzy robią naprawdę wiele dobrego, ale są znani tylko w wąskich społecznościach.

Chcielibyśmy również pokazywać ludziom, jaką frajdę i ile korzyści niesie ze sobą śpiewanie w chórze, ale zdecydowanie brakuje nam zacięcia dziennikarskiego.

Dlatego poszukujemy wolontariuszy, którzy chcieliby zająć się wyborem odpowiedniego kandydata do wywiadu i przeprowadzenia z nim rozmowy. Wywiad ten w formie spisanej zostałby opublikowany w Chórtowni (oczywiście z prawem do dalszego rozpowszechniania, pod warunkiem że zgodziłaby się na to osoba udzielająca wywiadu).

Ktoś coś?