Promocja wolontariatu

Początek: 2017-08-01 Koniec: 2017-10-31
Przy Stowarzyszeniu POLITES działa Centrum Wolontariatu, do zadań którego należy głównie prowadzenie biura pośrednictwa dla wolontariuszy i organizacji oraz promowanie wolontariatu. W ramach swoich działań Centrum prowadzi spotkania informacyjne, szkolenia i warsztaty dla przyszłych wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu. To tu stawia się pierwsze kroki w wolontariacie i staramy się zachęcać osoby w różnym wieku do aktywności i działania.
Przeglądasz zakończone zadania
LP NAZWA ZADANIA
Wolomural - projekt graficzny
Przygotowanie graficzne plakatoulotki