Promowanie inicjatyw związanych z zagadnieniami z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Początek: 2017-07-06 Koniec: 2017-08-06
Pierwsza Pomoc jest zagadnieniem bardzo złożonym, ale i za razem bardzo potrzebnym. Możemy się na co dzień spotkać z różnymi sytuacjami wymagającymi znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy. I tu pojawiamy się MY. Chcemy przekazać jak najwięcej wiedzy z tego zakresu, w jak najprostszy sposób. Pragniemy dotrzeć do jak największej liczby osób, ale żeby to zrobić potrzebujemy WASZEJ pomocy. Potrzebujemy narzędzi, które umożliwią nam promowanie zasad PPP, które będą proste i chwytliwe, dzięki którym te zasady będą mogły łatwo zapaść w pamięć jak największej ilości osób.
Przeglądasz Archiwum