Dziedzictwo kulturowe

Początek: 2017-06-20 Koniec: 2099-12-31
Czym jest? Jaki ma wpływ na nasze życie? Dlaczego warto mieć świadomość, że jest ważne? Jak korzystać i jak chronić?
Dziedzictwo kulturowe, w swej materialnej i niematerialnej formie, jest ważnym składnikiem naszej kultury, ważnym elementem budowania naszej tożsamości. Fundacja IRSiE realizuje przedsięwzięcia związane z promowaniem dziedzictwa kulturowego, informowaniem o nim. Podejmuje działania związane z edukacją kulturową. Realizuje projekty (także międzynarodowe) dotyczące dziedzictwa kulturowego.
Przeglądasz Archiwum