Global Challenges Local Solutions

Początek: 2017-06-09 Koniec: 2019-12-31
Projekt ma na celu zachęcanie społeczności lokalnych do rozwiązywania globalnych problemów na poziomie lokalnym. W trakcie projektu będziemy szukać i nagradzać najlepsze projekty mające taki właśnie cel.
Ważną częścią projektów musi być próba nawiązania do Zrównoważonych Celów Rozwoju.
Aktualnie jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentów konkursowych.
Jednym z ważnych elementów jest promocja i tu ukryte jest zadanie :)
Brak zadań