Stworzenie Fanpage na Facebooku

Początek: 2017-06-09 Koniec: 2019-12-31
Stworzenie Fanpage, który pozwala mam na gromadzenie członków ROD ASTER w jednym miejscu. Za jej pośrednictwem chcielibyśmy informować o terminach spotkań, konkursach, nr kont na , które należy uiszczać opłaty, umieszczać artykuły z zakresu ekologicznych nasadzeń, eko żywności, zachęcać seniorów do aktywnego spędzania czasu na działkach, organizować warsztaty dla starszych i młodszych, zamieszczać zdjęcia z akcji, spotkań, festynów, czy przekazywać ciekawe informacje. Chcielibyśmy ze strony Fanpage móc przekierowywać użytkowników do blogu edukacyjnego.
Przeglądasz Archiwum