Aktualizacja portalu www.kulturalne.opole.pl

Początek: 2017-06-01 Koniec: 2017-06-30
Szukamy osoby, która będzie na bieżąco dodawać informacje o wydarzeniach kulturalnych na www.kulturalne.opole.pl.
Sama czynność nie jest to trudna! Wystarczy systematyczne wypełnianie kilku informacji dotyczących poszczególnego wydarzenia oraz ich wyszukiwanie.
Tygodniowo powinno zająć to około 3h.
Jeśli Ci się spodoba może uda się nawiązać dłuższą współpracę!

Dzięki naszej działalności chcemy:
> docierać do mieszkańców miasta z aktualnymi informacjami dotyczącymi wydarzeń ciekawych informacji kulturalnych w Opolu. Prosto i rzetelnie!
> zwiększać frekwencję na wydarzeniach kulturalnych
> zachęcać do organizowania / propagowania imprez kulturalnych
> rozdawać wejściówki za pomocą portalu Facebook
> rozwijać się (więcej kulturalnych treści na stronie)

Zapraszamy do kontaktu na maila kulturalneopole@gmail.com
w celu przesłania instrukcji oraz danych do zalogowania się na stronie.
Przeglądasz Archiwum