Picture's up

Początek: 2017-06-01 Koniec: 2017-08-31
Projekt "Picture's up" jest to projekt finansowany w ramach funduszu Erasmus+. Projekt ten będzie miał miejsce w Krakowie pod koniec sierpnia i będzie trwał 7 dni. Podczas tego tygodnia spotka się 40 młodych ludzi reprezentujących 8 krajów europejskich: Polskę, Francję, Portugalię, Włochy, Czechy, Bułgarię, Grecję i Hiszpanię. Głównym celem projektu jest zwiększenie umiejętności uczestników z zakresu wykorzystania filmu i teatru jako narzędzia przekazu informacji oraz stworzenie szansy aktywnego uczestnictwa młodzieży w kulturze. Uczestnicy poprzez udział w projekcie zdobędą wiedzę z zakresu formułowania i przekazu informacji, historii sztuki w krajach partnerskich oraz wykorzystania filmu oraz teatru jako sposobu integracji i aktywizacji środowiska lokalnego.

Nie jest to jednak nasz pierwszy projekt. Stowarzyszenie ma na koncie organizację 4 wymian młodzieżowych, 4 debat i 2 szkoleń. Nasz pierwszy projekt nosił tytuł "Past impuls unification", dotyczył on praw człowieka oraz obalenia komunizmu w krajach uczestniczących w projekcie (Polska, Litwa) i został uhonorowany nagrodą EDUinspiracje w 2015r. Kolejnym naszym projektem była wymiana "Open up the success" organizowana w Krakowie, dotycząca przedsiębiorczości i rozwoju osobistego. Jednym z naszych największych osiągnięć był projekt związany z polityką młodzieżową "Jestem, więc zmieniam", który dotyczył wsparcia reform politycznych a dokładnie dialogu młodzieży z politykami. W ramach tego projektu, młodzież z całej Polski przeprowadziła 20 lokalnych inicjatyw, z czego niektóre nadal są kontynuowane. Kolejnym projektem organizowanym przez nasze Stowarzyszenie był projekt o ekologii "Your Earth, Your Life" w Gdańsku, który miał za zadanie promowanie postaw ekologicznych oraz zdrowego trybu życia. Na naszym koncie mamy także organizację projektu "People of progress" we Wrocławiu, którego tematem przewodnim był PR i marketing. Ponad to w Poznaniu zorganizowaliśmy szkolenie dla osób pracujących z młodzieżą "Get More Social", który dotyczył promocji w sieci.
Przeglądasz zakończone zadania
LP NAZWA ZADANIA
Wykonanie loga projektu