Identyfikacja wizualna Fundacji

Początek: 2017-05-25 Koniec: 2017-07-14
Fundacji, na potrzeby promowania swojej działalności, niezbędne jest opracowanie spójnego projektu identyfikacji wizualnej.
Jako, że żadna z osób działających w Fundacji nie jest biegła w obsłudze programów graficznych, pragnęlibyśmy poprosić Was o pomoc w przygotowaniu projektu graficznego materiałów informacyjno-reklamowych: logo, papieru firmowego, wizytówek, banerów, itp.
Przeglądasz Archiwum