Utworzeni strony internetowej

Początek: 2017-05-24 Koniec: 2017-06-05
Głównym zadaniem jest utworzenie strony internetowej, która będzie prezentowała zmiany, jakie zachodziły w kształtowaniu się formy edukacji domowej. Pragniemy utworzyć taką stronę, aby przybliżyć i zobrazować zainteresowanym osobom przemiany, jakie dokonywały się na przestrzeni lat w jednym ze sposobów nauczania polonijnego.
Dlatego potrzebujemy pomocy i zaangażowania e-wolontariuszy ;)
Przeglądasz Archiwum