Stworzenie prezentacji multimedialnej

Początek: 2017-05-19 Koniec: 2017-05-23
Z okazji XX-lecia Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku" chcemy stworzyć prezentację multimedialną na Galę wydarzenia. Mamy już gotowy korpus prezentacji (tekst, zdjęcia, podział na slajdy itd.), zrobiony z programie PowerPoint. Zadaniem będzie utworzenie z korpusu pełnej prezentacji z ciekawymi animacjami czy przejściami pomiędzy slajdami.

Aby uzyskać więcej informacji. prosimy o skontaktowanie się z nami :)
Przeglądasz zakończone zadania
LP NAZWA ZADANIA
Stworzenie prezentacji multimedialnej