Open Doors of Volunteering

Początek: 2017-05-28 Koniec: 2017-06-04
Na całym świecie młodzież wykazuje rosnący brak zainteresowania działalnością społeczną. Sądzą, że wolontariat zabierze im wiele czasu, który mogą wykorzystać w inny sposób, a co najważniejsze, twierdzą, że sprawy dotyczące ich podwórka powinien rozwiązać ktoś inny, z większymi kompetencjami. A jest tak, jak mówił prof. Rzepliński: "Nikt za nas niczego nie zrobi, jeżeli nie zrobimy tego sami." Dane Europejskiego Sondażu Wartości i Eurobarometru wskazują, iż w ostatnich latach w krajach europejskich, w tym także w Polsce, w wyniku zmian społeczno–gospodarczych (m.in. kryzysu gospodarczego) nastąpił wzrost postaw materialistycznych i egocentryzmu. Wydarzenia społeczno-gospodarcze osłabiły solidarność społeczną.

Dla nas - młodych ludzi - ważne jest, że bez zaangażowania młodzieży nic nie można zmienić - chcemy angażować się w sprawy społeczne, ale ciekawi jesteśmy pomysłów i rozwiązań, które możemy realizować w naszych krajach. Wszystkie organizacje, które biorą udział w tym projekcie chcą wspólnie szukać sposobów na to, w jaki sposób angażować jak najwięcej osób w działania społeczne. Nasza główną motywacją jest chęć rozwoju naszych grup i działanie na rzecz innych. Myśląc o przyszłości chcemy rozmawiać także o tym czy wolontariat to pierwszy krok na rynku pracy, a też o tym jak włączać młodzież ze środowisk marginalizowanych w działania wolontariackie. Nasza motywacja podobna jest do tej, która sprawia, że grupy biorące udział w projekcie działają lokalnie.


Celem naszego projektu jest:
- wzajemne wymienienie doświadczeń w pracy społecznej na rzecz innych i aktywności
- promowanie udziału w życiu demokratycznym Europy
- wzbudzenie zainteresowania działaniami
- przygotowanie sposobów dotarcia do osób marginalizowanych
- nabycie umiejętności korzystania z doświadczeń wolontariackich na rynku pracy

Projekt realizujemy z organizacjami z Niemiec, Włoch i Portugalii.
Przeglądasz Archiwum