Prawokultury.pl

Początek: 2017-04-10 Koniec: 2017-10-31
Szukamy wolontariuszy i wolontariuszek, do wsparcia działań komunikacyjnych Fundacji w zakresie projektu prawokultury.pl

Zadania:
➡ przegląd i aktualizacja baz danych kontaktowych Fundacji w obszarze związanym z prawem autorskim;
➡ wyszukiwanie nowych kontaktów i kanałów komunikacji do instytucji i osób działających w obszarze prawa autorskiego;
➡ redagowanie i wysyłka komunikatów związanych z projektem prawokultury.pl .

Prawokultury.pl to serwis edukacyjny mający za zadanie w przystępny i rzetelny sposób informować o wszelkich kwestiach związanych z prawem autorskim. Strona powstała w ramach finansowanego przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe projektu „Przyszłość prawa autorskiego”. Staramy się, aby strona prawokultury.pl była źródłem informacji na temat istotnych wydarzeń związanych z reformą prawa autorskiego. Można na niej znaleźć informacje z ostatniej chwili, opinie i sprawozdania, jak również fundacyjne stanowiska opracowane w ramach konsultacji społecznych dotyczących prawa autorskiego.
Więcej o projekcie: http://prawokultury.pl/
Przeglądasz zakończone zadania
LP NAZWA ZADANIA
Wsparcie działań komunikacyjnych
Wsparcie działań komunikacyjnych
Wsparcie działań komunikacyjnych
Wsparcie działań komunikacyjnych
Wsparcie działań komunikacyjnych
Wsparcie działań komunikacyjnych
Wsparcie działań komunikacyjnych
Wsparcie działań komunikacyjnych
Wsparcie działań komunikacyjnych
Wsparcie działań komunikacyjnych
Wsparcie w działaniach komunikacyjnych
Wsparcie działań komunikacyjnych
Wsparcie działań komunikacyjnych
Wsparcie działań komunikacyjnych
Wsparcie działań komunikacyjnych