E-biuletyn CHÓRTOWNIK

Początek: 2018-07-06 Koniec: 2019-07-31
"Chórtownik" jest to newsletter rozsyłany co miesiąc (albo nieco rzadziej) do użytkowników portalu Chórtownia, zawierający informacje o festiwalach, wybranych koncertach, jubileuszach chóralnych oraz innych wydarzeniach związanych z chóralnym ruchem amatorskim. Tworzony jest w języku polskim i tłumaczony na język angielski i rosyjski.

Chórtownik jest wysyłany użytkownikom w języku, jaki wybrali przy rejestracji.

Oprócz wysyłki na skrzynki pocztowe, Chórtownik jest publikowany jako artykuł w portalu Chórtownia.

Przykładowe linki to:
http://choral.art.pl/?vaction=newsy&rodzaj=aktualnosci&nid=6309&jezyk=1
http://choral.art.pl/?vaction=newsy&rodzaj=aktualnosci&nid=6188&jezyk=1