Event profilaktyczny na Wyspie Słodowej we Wrocławiu

Początek: 2017-03-01 Koniec: 2017-06-15
Program adresowany jest do młodych osób w wieku gimnazjalnym i licealnym i stanowi przeciwpropozycję do sięgania przez młodzież po środki psychoaktywne.
Młodzi ludzie w tym etapie życia eksperymentują z nowymi zachowaniami, czasem niebezpiecznymi dla zdrowia i życia (jak narkotyki, szybka jazda, alkohol, ryzykowne zachowania seksualne), narażając się przy tym na niebezpieczeństwo np. uzależnienia. W ramach programu proponujemy młodym ludziom możliwość doświadczenia różnych stanów emocjonalnych, zarówno tych ekscytujących jak i rozluźniających (są to dwa czynniki, z powodu których sięga się po substancje psychoaktywne), tak, aby mogli oni doświadczyć różnych przeżyć bez sięgania po substancje zmieniające świadomość. Tym samym uczymy radzić sobie ze stresem, a także motywować do działań.


Cel główny:
Kierowana do młodych ludzi konstruktywna alternatywa (zajęcia alternatywne) dla środków psychoaktywnych.

Cele bezpośrednie:
• Radzenie sobie ze stresem
• Poszukiwanie i doświadczanie nowych wrażeń
• Budowanie i utrzymywanie bliskich relacji rówieśniczych
• Twórcze nazywanie i rozwiązywanie problemów

Przeglądasz Archiwum