Spotkanie polskiej i czeskiej młodzieży

Początek: 2017-05-01 Koniec: 2017-10-31
Spotkanie polskiej i czeskiej młodzieży z przygranicznych miejscowości w Górach Izerskich. Działania integracyjne na granicy polsko-czeskiej: warsztaty, koncerty, spotkania. Artyści ekologicznie świadomi poprowadzą zajęcia z młodzieżą i wspólnie stworzą Galerię Sztuki na ścieżce turystycznej łączącej gminę Leśna w Polsce z gminą Jindřichovic w Czechach.
Przeglądasz zakończone zadania
LP NAZWA ZADANIA
Promocja projektu w internecie