Rakoobrona

Początek: 2017-01-02 Koniec: 2018-01-02
"Rakoobrona" to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna. Celem kampanii jest wczesna profilaktyka przeciwnowotworowa, zwracająca uwagę na czynniki, które bezpośrednio zwiększają ryzyko zachorowań na raka. Dzięki kampanii w świadomości młodzieży mają zagościć dwie najprostsze asocjacje: rak i obrona.
Rakoobrona porusza problem trzech chorób nowotworowych: raka płuca, raka szyjki macicy oraz czerniaka złośliwego. Spośród najczęściej występujących nowotworów u osób dorosłych wybraliśmy te, których przyczynami mogą być zachowania i nawyki kształtujące się w okresie młodzieńczym.
Liczymy, że uświadamiając jak ważny jest prozdrowotny styl życia, a szczególnie profilaktyka onkologiczna, w dalszej perspektywie wpłyniemy na spadek liczby zachorowań na raka w Polsce.

Więcej na http://rakoobrona.pl/
Rakoobrona na Facebooku: https://www.facebook.com/Rakoobrona/
Rakoobrona instagram: https://www.instagram.com/rakoobrona/
Przeglądasz Archiwum