"Ocalić od zapomnienia"

Początek: 2017-05-17 Koniec: 2017-08-16
Celem projektu jest wskazanie na ocalenie od całkowitej dewastacji i zniszczenia pozostałości murów obronnych (pełniących charakter ogrodzenia) i zabytkowej wieży „Stary Piotr” w miejscowości Morzyca.(gmina Dolice). Przedstawiony zespół jest pozostałością po istniejącym w Morzycy Pałacu z 1587 roku stanowiącego zespół majątku.

Po świetności zabudowań pozostało niewiele. Ruiny pałacu zostały bezpowrotnie zniszczone a pozostałości wymienionych murów oraz wieży niszczeją i popadając w całkowita ruinę.

Projekt „Ocalić od zapomnienia” jest działaniem mającym uzmysłowić mieszkańcom, władzy lokalnej i instytucjom odpowiedzialnym za ochronę zabytków potrzebę ratowania takich perełek architektonicznych o bogatym znaczeniu historycznym.

Projekt jest początkiem działań, jakie będą prowadzone w Morzycy.

W realizowanym przez nasze stowarzyszenie projekcie "Ocalić od zapomnienia" w ramach ogólnopolskiej akcji "Masz Głos, Masz Wybór" poruszyliśmy temat konieczności ochrony zabytków w Morzycy, zaprezentowaliśmy galerię fotografii dawnej Morzycy i przybliżyliśmy historię mieszkańcom.

W ramach kontynuacji podjętych działań będziemy starali się stworzyć tablice informacyjne w miejscach o szczególnym znaczeniu i wyznaczyć ścieżkę turystyczną. Będziemy prowadzili również akcję poszukiwania ciekawych fotografii, na których zatrzymał się czas i które przeniosą każdego odbiorcę w tamte czasy.

Nasze działania mogą Państwo zobaczyć na stronie Facebook stowarzyszenia:
https://www.facebook.com/StowarzyszenieUwierzycwsiebie/

Przeglądasz Archiwum