Cybernauci kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci

Początek: 2016-11-03 Koniec: 2018-12-31
"Cybernauci" to projekt szkoleniowy realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas. Głównym działaniem w projekcie jest realizacja warsztatów z uczniami, rodzicami i nauczycielami szkół wszystkich poziomów w całej Polsce.

Głównym celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z sieci przez dzieci i młodzież, a także ich rodziców, opiekunów i nauczycieli. Dodatkowo przygotowujemy materiały uzupełniające przygotowane z myślą o wszystkich odbiorcach. Projekt jest realizowany od września 2016 do końca 2018 roku.

Podoba Ci się ten projekt? Dowiedz się więcej na stronie www.cybernauci.edu.pl

Brak zadań