Wolontariusz jako lokalny animator

Początek: 2016-08-26 Koniec: 2016-09-23
„Wolontariusz jako lokalny animator” to autorski program RCW „Centerko”, opracowany na potrzeby projektu. Ma on na celu zwiększenie kompetencji w zakresie animowania działań społecznych, liderowania, budowania relacji ze społecznością. Dzięki wyposażeniu wolontariuszy w zagadnienia zw. z pracą w grupie, komunikacją, radzeniem sobie ze stresem oraz budowaniem prostych układów i zabaw tanecznych, nauczą się samodzielnej oprawy przedsięwzięć towarzyszącym kulturalno-artystycznym wydarzeniom w Łodzi. Ponadto, nabędą wiedzę nt. planowania i realizacji projektu wolontarystycznego oraz przygotują autorską inicjatywę, stanowiącą odpowiedź na zdiagnozowany problem lokalny (np. na rzecz Strefy Wielkomiejskiej). Program będzie się składał z 6-ciu dwugodzinnych spotkań z trenerami szkoły „Project Salsa”, którzy nauczą wolontariuszy profesjonalnych działań animacyjnych; 4-ech dwugodzinnych zajęć z instruktorem w Stowarzyszeniu „Pomost”, który zaprezentuje podstawowe kroki i techniki taneczne; oraz 4-godzinnego warsztatu z coachem firmy „Prado”, który wyposaży społeczników w narzędzia służące realizacji działań metodą projektową. Zadanie będzie adresowane do 15 aktywnych wolontariuszy, którzy udzielali się już podczas akcji społecznych, ukończyli szkolenie dla wolontariuszy I stopnia lub posiadają predyspozycje ruchowo-taneczne (bez względu na wiek, płeć, wykształcenie). Jego celem jest profesjonalizacja działań z udziałem wolontariuszy (wolontariat kompetencyjny), dbając o trwałość i ciągłość po jego zakończeniu – wolontariusze zrealizują pilotażowe działanie oraz opracują broszurkę z ofertą przedsięwzięć, do których można będzie ich zaprosić. Zatem, projekt będzie miał jeszcze więcej odbiorców - osób, które skorzystają z usług wolontariuszy lub wezmą udział w przedsięwzięciach z ich udziałem (min. 100).

Harmonogram projektu:
12.08 – 19.08: działania promocyjne, nabór uczestników do projektu
20.08 – 18.09: warsztaty dla animatorów w Project Salsa (6 spotkań x 2 h)
29.08 – 18.09: warsztaty taneczne w Stowarzyszeniu „Pomost” (4 spotkania x 2 h)
20.08 – 31.08: organizacja warsztatów z coachem (1 spotkanie x 4 h)
12.09 – 23.09: realizacja projektu wolontarystycznego
19.09 – 23.09: sprawozdawczość, fotorelacje, broszurka podsumowująca
Przeglądasz Archiwum