Pogodumy

Początek: 2016-06-02 Koniec: 2016-08-02
Stowarzyszenie "Szkryfka" zostało założone jako odpowiedź młodych ludzi na coraz powszechniejszą globalizację, która przyczynia sie do zaniku naszych tradycji. Młodzi nie znają swoich korzeni, nie interesują się historią.

Z tego powodu powstał projekt Pogodumy, dzięki któremu chcemy w ciekawy oraz inspirujący sposób pokazać czym jest Śląsk - nasza mała ojczyzna.
Sami na co dziyń w doma godomy I bez to zachyncomy tyż bajtli do godanio.


Przeglądasz Archiwum