Stworzenie formularza rejestracji online na Igrzyska Sportowe Osób Niepełnosprawnych

Początek: 2016-05-11 Koniec: 2017-04-14
Poszukujemy wolontariusza informatyka, który chciałby wykonać formularz rejestracji online do Igrzysk dla osób niepełnosprawnych. Igrzyska są pod patronatem PKOl. Chodzi o możliwość zarejestrowania placówki, potem możliwość dodania sportowców reprezentujących placówkę z ich wynikami. Chcielibyśmy, aby z formularza można było te dane wyciągać w formie plików xls. Zależy nam na tym, aby sportowiec po rejestracji został automatycznie przyporządkowany do listy startowej dyscypliny. Potem my wyciągamy xls danej dyscypliny i mam gotowa listę. Dyscyplin w naszych Igrzyskach jest 10, istnieje również podział na mężczyzn i kobiety. Można podejrzeć jak to wygląda na naszym starym formularzu rejestracji online na stronie www.igrzyska.wtzpelplin.pl .
Przeglądasz Archiwum