Procent dla Centerka

Początek: 2016-02-12 Koniec: 2016-04-30
Nasze Centrum działa nieprzerwanie od 2008 r. przy Stowarzyszeniu „Pomost”. Tworzymy ciepłe i przyjazne miejsce sprzyjające rozwojowi potencjału osobistego, edukacji z zakresu wolontariatu oraz promowaniu mody na wolontariat. Zajmujemy się kierowaniem wolontariuszy do działań w organizacjach i instytucjach z terenu województwa, monitorując ich współpracę. Na dn. 31.12.2015 r. zaufało nam 1101 wolontariuszy i 205 placówek :-)

Nasze mocne strony to:

- kompetentny, kreatywny zespół
- nowatorskie narzędzia i metody pracy, opracowane w oparciu o metodologię Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu
- wiedza z zakresu wolontariatu
- pomysłowość, polot i otwarcie na nowości

Nasze produkty:

- innowacyjny podręcznik wolontariatu „To działa!”
- autorski program szkoleniowy
- animacyjny zespół integracyjny Po Pomost! Voluntary Dance Art Group
- Gala Wolontariatu i konkurs „Barwy Wolontariatu”
-> nagrodzone na arenie ogólnopolskiej w zakresie promocji „dobrych praktyk” i realizacji innowacyjnych rozwiązań z zakresu wolontariatu (m.in. przez Akademię Filantropii w Polsce, Rzecznika Praw Obywatelskich, Ogólnopolską Sieć Centrów Wolontariatu, Grupa Robocza Innowacji w Opiece Zdrowotnej)

Chcemy wzmacniać nasz potencjał i kapitał społeczny, rozwijać się i tworzyć profesjonalne miejsce otwarte na potrzeby innych. W tym celu zainwestujemy środki pozyskane z 1%.

KRS 0000097425

Aby nas wesprzeć można skorzystać z darmowego programu rozliczeniowego, wskazując jako cel CENTERKO.

Odnośnik do programu: https://www.pitax.pl/krs/0000097425
Przeglądasz Archiwum