Promocja Wolontariatu Koleżeńskiego

Początek: 2024-07-08 Koniec: 2024-07-31
Wolontariat Koleżeński "Mary i Max" istnieje dzięki pomocy wolontariuszy. Co roku staramy się dotrzeć do osób, które zechcą poświęcić swój czas dla innej osoby. Pomóż nam w promowaniu idei wolontariatu!
Przeglądasz Archiwum