Stworzenie logotypu fundacji

Początek: 2024-03-06 Koniec: 2024-03-31
Jesteśmy nową fundacją i mamy logotyp, ale czujemy, że nie do końca oddaje to, czego w tym momencie potrzebujemy :)
Przeglądasz Archiwum