5. ogólnopolska konferencja dla osób ze stwardnieniem rozsianym i ich bliskich. Gdańsk 2024

Początek: 2024-03-01 Koniec: 2024-05-31
5. edycja ogólnopolskiej konferencji dla osób ze stwardnieniem rozsianym i ich bliskich pn. "SM - i co z tego...?". Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 maja 2024 roku w Gdańsku, w siedzibie Europejskiego Centrum Solidarności.
Wydarzenie skierowane jest do osób chorych na stwardnienie rozsiane oraz ich rodzin, a także dla osób zainteresowanych tematyką SM. Udział w konferencji jest bezpłatny (uruchomiona zostanie bezpłatna rejestracja uczestników przez internet).
Program Konferencji opierać się będzie na:
• prelekcjach specjalistów zajmujących się SM (m.in. neurologów, psychologów, psychiatrów, fizjoterapeutów, przedstawicieli organizacji pacjenckich),
• panelach dyskusyjnych z udziałem ekspertów zajmujących się SM,
• zajęciach warsztatowych w mniejszych grupach,
• indywidualnych konsultacjach ze specjalistami.
Przeglądasz Archiwum