logo dla organizacji

Początek: 2024-01-16 Koniec: 2024-02-29
Nasza organizacja od stycznia br. prowadzi Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starczych "Złota Jesień".

Chcielibyśmy stworzyć miłą i bezpieczną przestrzeń dla seniorów i wolontariuszy, sprzyjającą rozwojowi kontaktów międzypokoleniowych. W chwili obecnej pracujemy nad stworzeniem wizerunku w mediach społecznościowych (strony, projekty graficzne itp.). Poszukujemy kreatywnego wolontariusza, który zaprojektuje logotyp naszej placówki, który oddawałby ducha jej atmosfery:


https://pomost-lodz.org/ddpos/
Przeglądasz Archiwum