uepik.ngo - darmowa aplikacja księgowa dla NGO

Początek: 2024-02-03 Koniec: 2024-12-31
Tworzymy aplikację dla NGO umożliwiającą prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów w bezpieczniejszej wersji niż arkusz kalkulacyjny. Obecnie brakuje na rynku kompletnej i darmowej aplikacji dedykowanej uproszczonej księgowości, która spełniałaby wszystkie wymogi stawiane w rozporządzeniu Ministra Finansów. Przeciętny budżet organizacji pozarządowej w 2020 r. wynosił 26 tys. zł, zatem duża część z nich mogła korzystać z możliwości prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów we własnym zakresie, przeznaczając środki z obsługi księgowej na działalność statutową.
Przeglądasz Archiwum