Wsparcie w obszarze CSR dla firm

Początek: 2023-09-01 Koniec: 2024-12-31
Realizujemy projekt mający służyć wsparciu w obszarach CSR/ESG.
Planujemy kampanię informacyjną (realizowaną przede wszystkim poprzez spotkania stacjonarne lub online) na temat tego, w jaki sposób biznes może realizować działania odpowiedzialne społecznie.
Przeglądasz Archiwum