Wykonanie krótkich tłumaczeń z języka polskiego na angielski/korekta istniejących

Początek: 2023-04-24 Koniec: 2023-04-28
Projekt dotyczy tłumaczenia/korekty bardzo krótkich tekstów (opisów naszych pracowników z niepełnosprawnościami intelektualnymi)
Zależy nam na poprawności tłumaczeń - mile widziana osoba po studiach filologicznych lub dwujęzyczna
Przeglądasz Archiwum