Ścieżki kariery - Mapa Karier

Początek: 2023-03-27 Koniec: 2023-12-31
Mapa Karier to bezpłatna baza informacji o różnych zawodach i rynku pracy dla młodych ludzi. W zakładce Ścieżki kariery https://mapakarier.org/sciezki-kariery/ znajdują się opisy ponad 700 zawodów, zawierające takie informacje, jak: przykładowe ścieżki edukacyjne, istotne kompetencje miękkie, wymagania i umiejętności niezbędne do pracy w danym zawodzie.
Przeglądasz Archiwum