Pogadanki zdrowotne

Początek: 2023-03-20 Koniec: 2023-06-30
Projekt skierowany do dorosłych i mający na celu rozpocząć i utrwalić zdrowe nawyki, które kształtują zdrowe życie. Spotkania mają się odbywać w bibliotekach i są bezpłatne. Szczególnie zależy nam, by trafić do wiejskich społeczności.

Pogadanki będą złożone z części teoretycznej (prezentacja) oraz praktycznej (pytania i dyskusja). Poprowadzi je psychodietetyk i coach.

*****
Kochani Wolontariusze! Zaświadczenia o współpracy wystawiamy na wyraźne życzenie wolontariuszy (przesłane drogą mailową) oraz po wykonaniu co najmniej 5 zadań dla nas (chyba, że dotyczy to zadań bardziej skomplikowanych i wymagających więcej czasu i energii). Liczymy na zrozumienie:)
Przeglądasz Archiwum