Sztuka nie wyklucza

Początek: 2023-02-21 Koniec: 2023-06-30
Celem projektu dofinansowanego przez Forum Edukacja dla Demokracji jest przeprowadzenie warsztatów w ramach edukacji pozaformalnej skierowanych do grupy 10 dzieci i młodzieży, które w wyniku wykluczenia społecznego (niepełnosprawność, ciężka choroba) nie mają możliwości rozwijania swych talentów w zakresie sztuki. Projekt zakłada minimalizowanie wykluczenia cyfrowego poprzez zapewnienie uczestnikom sprzętu niezbędnego do rozwoju artystycznego, wspierania uczestnictwa w kulturze i sztuce oraz kontaktu z profesjonalnym środowiskiem artystycznym. Uczestnicy we współpracy z wolontariuszami- studentami grafiki, zaprojektują wspólnie kalendarz, który następnie zostanie wydrukowany.
Przeglądasz Archiwum