Nasionko Przyszłości

Początek: 2023-03-01 Koniec: 2023-04-30
opis: Dzieci ze szkół podstawowych dostają po nasionki z katalogu roślin, w którym mają opisaną instrukcję użycia. Wśród nasion będą znajdowały się nasiona powojników i wiciokrzewu. Zadaniem dzieci jest wysianie nasionka, opieka nad nim, a w wyznaczonym czasie zgłoszenie się na nasadzenia.
Podwórka szkolne i przedszkolne są pełne kwiatów, którymi opiekują się uczniowie.

“Zaangażuj mnie, a zrozumiem” - od nasionka uczeń będzie zaangażowany w rozwój rośliny. Uczeń dostanie nasionko, ziemię i doniczkę, zadba o odpowiednie warunki wzrostu, w wyznaczonym terminie odbędzie się nasadzenie roślin w wyznaczonych miejscach, roślinami opiekować się będą uczniowie (każda roślina może być dedykowana dla jednego ucznia, dzięki czemu każdy uczeń będzie personalnie odpowiedzialny za swoją roślinę. Dzięki projektowi uczniowie nauczą się dbać o rośliny, zrozumieją, że duże rzeczy zawsze zaczynają się od czegoś pozornie małego (od nasionka do bujnie kwitnącego pnącza) oraz że wszystko ma swój kres (rośliny będą jednoroczne).

Etapy:
Etap 1 - Start (luty - marzec)
Szkoły dostają nasionka, ziemię, doniczki, instrukcje. Zadaniem uczniów jest wysiać nasionka do ziemi oraz zadbać o odpowiednie warunki do wzrostu. W tym etapie uczniowie dbają o odpowiednią wilgotność ziemi, obserwują jak z nasionka wyrasta roślina.
Etap 2 - Pierwsze efekty (kwiecień)
Po osiągnięciu odpowiedniej fazy wzrostu rośliny, każdy z uczniów wsadza swoją roślinę do ziemi w wyznaczone miejsce.
Etap 3 - Rozwój (kwiecień - październik)
Uczniowie dbają o wysadzone przez siebie rośliny (rośliny od nasionka są imiennie przypisane do uczniów).
Etap 4 - Koniec (październik - listopad)
Uczniowie zbierają nasiona z roślin, sprzątają bioodpady.

Cały cykl powtarzamy w nowym roku z użyciem pozyskanych nasion.

Cele i efekty projektu:
-edukacja przyrodnicza uczniów,
-budowanie zaangażowania i poczucia odpowiedzialności,
-podwórka szkół i przedszkoli w kwiatach,
-budowa wspólnoty poprzez zaangażowanie uczniów, nauczycieli i być może rodziców do wspólnej pracy,
-opracowanie instrukcji dobrych praktyk w celu udostępnienia jej dla innych szkół i samorządów.
Przeglądasz Archiwum