Promocja działalności Stowarzyszenia

Początek: 2023-02-01 Koniec: 2023-12-31
Celem projektu jest rozpowszechnianie informacji o misji i działań realizowanych przez nasze Stowarzyszenie, zarówno w odniesieniu do naszych członków i sympatyków (z którymi mamy kontakt), jak i do szerszego kręgu odbiorców. Dzięki temu chcemy rozszerzać bazę naszych współpracowników, darczyńców i promować ideę pomocy Rodakom zamieszkałym za naszą wschodnią granicą.
Przeglądasz Archiwum