Zmierz Informacje

Początek: 2022-10-21 Koniec: 2022-12-31
Nasza kampania #ZmierzInformacje zwraca uwagę na to, że dezinformacja to realny problem, z realnymi konsekwencjami. Chcemy, aby od najmłodszych lat ludzie byli w stanie łatwo rozpoznać fałszywą informację. Do tego potrzebna jest społeczna świadomość problemu oraz zapewnienie właściwej edukacji w tym zakresie.

Właśnie dlatego stworzyłyśmy petycję, której zadaniem jest przekonanie rządzących do wprowadzenia zmian w podstawie programowej tak, aby znajdowały się tam elementy nauki o dezinformacji.

Przeglądasz Archiwum