Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli

Początek: 2015-10-09 Koniec: 2015-10-18
Centrum Wolontariatu Caritas koordynuje działania Szkolnych Kół Caritas na terenie całej Archidiecezji Krakowskiej. Koła powstają w szkołach, gdzie wolontariusze - uczniowie działają pod okiem nauczycieli według potrzeb lokalnych. Co roku zapraszamy nauczycieli na konferencję, aby pomóc im w organizacji i koordynacji wolontariatu szkolnego oraz formacji młodych ludzi.
Przeglądasz zakończone zadania
LP NAZWA ZADANIA
Burza mózgów - tematy dla nauczycieli